Preview Mode Links will not work in preview mode

Ditt Liv Ditt Valg med Sindre Daugstad DC, PMT


Jun 18, 2018

1. Hva er helse? 2. Hvem har ansvaret for din helse 3. Tre stress faktorer Fysisk, Psykisk, og kjemisk 4. Ny helse modell( tilfører ikke ta bort) 5. Kroppens evne til å fikse seg selv 6. Hva vil du oppnå innen din helse 7. Hvorfor vil du oppnå det målet, hvorfor er det viktig for deg? 8: Målsetting, 3 måneder,...